công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Nghiệp vụ kiểm toán
Sự khác biệt giữa kiểm tra nội bộ và kiểm toán nội bộ là gì?

Sự khác biệt giữa kiểm tra nội bộ và kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán là một quá trình kiểm tra tất cả các báo cáo tài chính và các báo cáo được sử dụng trong việc xác định vị trí tài chính của công ty trong một cái nhìn thực sự và công bằng.
Bạn có nên theo nghề kiểm toán hay không?

Bạn có nên theo nghề kiểm toán hay không?

Nếu bạn đang xem xét kế toán như một nghề nghiệp, bạn sẽ cần phải suy nghĩ về nơi bạn muốn chuyên. Kiểm toán là một trong các tùy chọn của bạn. Đọc tiếp để tìm hiểu xem đó có phải là vai trò phù hợp với bạn hay không
Tài sản cố định do thành viên góp vốn được tính khấu hao như thế nào ?

Tài sản cố định do thành viên góp vốn được tính khấu hao như thế nào ?

Tài sản cố định do thành viên góp vốn tính khấu hao như thế nào ? các bước tóm tắt Thông tư 96/2015/TT-BTC .
Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo Luật Kiểm toán độc lập

Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo Luật Kiểm toán độc lập

Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo Luật Kiểm toán độc lập - Mức phạt hành chính nếu không tiến hành kiểm toán
Tải Nghị định 17/2012/NĐ-CP về luật kiểm toán độc lập

Tải Nghị định 17/2012/NĐ-CP về luật kiểm toán độc lập

Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập
Sự khác biệt giữa kế toán chi phí và kế toán tài chính

Sự khác biệt giữa kế toán chi phí và kế toán tài chính

Chi phí kế toán đề cập đến chi nhánh của kế toán mà đề với chi phí phát sinh trong sản xuất các đơn vị của một tổ chức.
Điểm giống nhau và khác nhau giữa kiểm toán và kế toán

Điểm giống nhau và khác nhau giữa kiểm toán và kế toán

Một kiểm toán và một quá trình kế toán chia sẻ sự khác biệt và tương đồng
Vai trò của kiểm toán trong kế toán như thế nào?

Vai trò của kiểm toán trong kế toán như thế nào?

Kiểm toán kế toán đóng một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp đảm bảo tài khoản của công ty là chính xác, hiệu quả nhất
Lợi ích của kiểm toán doanh nghiệp

Lợi ích của kiểm toán doanh nghiệp

Chức năng chính của kiểm toán là kiểm tra tính chính xác
Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Cung cấp sự tự tin trong việc điều hướng cảnh quan rủi ro luôn thay đổi
Kiểm toán là gì? Kiểm toán viên cần phải làm công việc gì?

Kiểm toán là gì? Kiểm toán viên cần phải làm công việc gì?

Kiểm toán là việc kiểm tra báo cáo tài chính của một tổ chức
Khách hàng thanh toán trước hạn kế toán phải xuất hóa đơn điều chỉnh doanh thu không?

Khách hàng thanh toán trước hạn kế toán phải xuất hóa đơn điều chỉnh doanh thu không?

Khách hàng thanh toán trước hạn kế toán phải xuất hóa đơn điều chỉnh doanh thu không? 2019
Excel hiển thị công thức nhưng không có kết quả

Excel hiển thị công thức nhưng không có kết quả

Excel hiển thị công thức nhưng không có kết quả Excel có một tính năng gọi là Hiển thị Công thức bật tắt hiển thị kết quả công thức và công thức thực tế. Hiển thị Công thức có nghĩa là cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng để xem tất cả các công thức trong bảng tính.
Cách sử dụng tính năng Nói di động của Excel

Cách sử dụng tính năng Nói di động của Excel

Excel được tích hợp nhiều tính năng, bao gồm một tính năng gọi là Speak Cells, về cơ bản cho phép bạn đưa các ô đã chọn của mình vào công cụ chuyển văn bản thành giọng nói.
Khách hàng tìm kiếm gì ở các công ty kiểm toán?

Khách hàng tìm kiếm gì ở các công ty kiểm toán?

Khách hàng tìm kiếm gì ở các công ty kiểm toán? Bất kể lý do, khách hàng tìm đến các công ty kiểm toán để được hỗ trợ và hướng dẫn chuyên nghiệp trong các vấn đề tài chính của họ.
Ý nghĩa đạo đức của kiểm toán chất lượng độc lập

Ý nghĩa đạo đức của kiểm toán chất lượng độc lập

Ý nghĩa đạo đức của kiểm toán chất lượng độc lập Kiểm toán viên độc lập kiểm tra xem một công ty đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình tốt như thế nào và đưa ra một báo cáo mà công chúng có thể dựa vào.
Lý thuyết dự phòng trong kiểm toán

Lý thuyết dự phòng trong kiểm toán

Lý thuyết dự phòng trong kiểm toán Các quy định của chính phủ yêu cầu một số tổ chức tài chính phải trải qua kiểm toán tài chính độc lập, nhưng các tiêu chuẩn ngành có thể bắt buộc kiểm toán trong các lĩnh vực khác như an toàn và công nghệ.
Những đặc điểm của Kiểm toán bạn cần biết?

Những đặc điểm của Kiểm toán bạn cần biết?

Một số nguyên tắc kiểm toán sẽ trùng lặp và trùng khớp với phẩm chất của một kiểm toán viên giỏi, cho thấy các kiểm toán viên quan trọng như thế nào.
Các giai đoạn của quá trình kiểm toán

Các giai đoạn của quá trình kiểm toán

Trong giai đoạn lập kế hoạch, kiểm toán viên nỗ lực tìm hiểu loại tài liệu nào là cần thiết, thu thập tài liệu từ các cuộc kiểm toán trước đó và tập hợp các báo cáo sơ bộ từ các bên liên quan.
Tầm quan trọng của kiểm toán trong một tổ chức

Tầm quan trọng của kiểm toán trong một tổ chức

Kiểm toán không là gì ngoài việc kiểm tra độc lập và có hệ thống các hồ sơ theo luật định, sổ sách kế toán, tài liệu và chứng từ của một tổ chức.
Định nghĩa thuật ngữ chất lượng Kiểm toán

Định nghĩa thuật ngữ chất lượng Kiểm toán

Định nghĩa thuật ngữ chất lượng Kiểm toán Kiểm toán được định nghĩa là hoạt động xác minh tại chỗ, chẳng hạn như kiểm tra hoặc kiểm tra, của một quy trình hoặc hệ thống chất lượng , để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu.
Kiểm toán bên thứ 1, 2, 3 là gì?

Kiểm toán bên thứ 1, 2, 3 là gì?

Kiểm toán bên thứ 1, 2, 3 là gì? một kiểm toán độc lập thực hiện trên một nhà cung cấp bởi khách hàng hoặc bởi một tổ chức ký hợp đồng đại diện cho một khách hàng.
Phạm vi công việc của Kiểm toán viên nội bộ

Phạm vi công việc của Kiểm toán viên nội bộ

Mục tiêu chính của bộ phận kiểm toán nội bộ của bất kỳ tổ chức nào là thu thập thông tin có thể được phân tích và chuyển đổi thành những hiểu biết có giá trị về cách công ty có thể hoạt động hiệu quả hơn
Mua bán hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Mua bán hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Mua bán hóa đơn bị phạt bao nhiêu? 2019
12
0972.868.960