công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Tin tức kế toán
Cách hạch toán chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên và đối tác

Cách hạch toán chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên và đối tác

Cách hạch toán chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên và đối tác gồm những gì?
Hướng dẫn hạch toán sửa chữa tài sản cố định theo Thông Tư 200

Hướng dẫn hạch toán sửa chữa tài sản cố định theo Thông Tư 200

Hướng dẫn hạch toán sửa chữa tài sản cố định, TSCĐ của DN bị hỏng hóc, cần sửa chữa thì kế toán cần hạch toán sửa chữa tài sản cố định theo TT 200.
Hướng dẫn hạch toán xuất kho hàng hóa theo TT133 & TT200

Hướng dẫn hạch toán xuất kho hàng hóa theo TT133 & TT200

Hướng dẫn hạch toán xuất kho hàng hóa đối với các trường hợp như Xuất kho hàng hóa gửi cho khách hàng, tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng
Cách hạch toán chi phí sử dụng máy thi công TK 623 – TT 200

Cách hạch toán chi phí sử dụng máy thi công TK 623 – TT 200

Cách hạch toán chi phí sử dụng máy thi công, hướng dẫn hạch toán sử dụng tài khoản 623 – theo Thông Tư 200, được chia sẻ trong bài viết dưới đây
Hướng dẫn hạch toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hũu TK 418- TT 133

Hướng dẫn hạch toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hũu TK 418- TT 133

Hướng dẫn hạch toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hũu TK 418- TT 133, hướng dẫn hạch toán tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp
Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu

Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu

Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu
Hạch toán mua hàng sử dụng TK 611

Hạch toán mua hàng sử dụng TK 611

Hạch toán mua hàng sử dụng TK 611 phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa Doanh nghiệp mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ
12
0972.868.960