công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Tư vấn hỏi đáp
Kiểm toán là gì? Kiểm toán viên cần phải làm công việc gì?

Kiểm toán là gì? Kiểm toán viên cần phải làm công việc gì?

Kiểm toán là việc kiểm tra báo cáo tài chính của một tổ chức
Khách hàng thanh toán trước hạn kế toán phải xuất hóa đơn điều chỉnh doanh thu không?

Khách hàng thanh toán trước hạn kế toán phải xuất hóa đơn điều chỉnh doanh thu không?

Khách hàng thanh toán trước hạn kế toán phải xuất hóa đơn điều chỉnh doanh thu không? 2019
Excel hiển thị công thức nhưng không có kết quả

Excel hiển thị công thức nhưng không có kết quả

Excel hiển thị công thức nhưng không có kết quả Excel có một tính năng gọi là Hiển thị Công thức bật tắt hiển thị kết quả công thức và công thức thực tế. Hiển thị Công thức có nghĩa là cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng để xem tất cả các công thức trong bảng tính.
Cách sử dụng tính năng Nói di động của Excel

Cách sử dụng tính năng Nói di động của Excel

Excel được tích hợp nhiều tính năng, bao gồm một tính năng gọi là Speak Cells, về cơ bản cho phép bạn đưa các ô đã chọn của mình vào công cụ chuyển văn bản thành giọng nói.
Khách hàng tìm kiếm gì ở các công ty kiểm toán?

Khách hàng tìm kiếm gì ở các công ty kiểm toán?

Khách hàng tìm kiếm gì ở các công ty kiểm toán? Bất kể lý do, khách hàng tìm đến các công ty kiểm toán để được hỗ trợ và hướng dẫn chuyên nghiệp trong các vấn đề tài chính của họ.
Ý nghĩa đạo đức của kiểm toán chất lượng độc lập

Ý nghĩa đạo đức của kiểm toán chất lượng độc lập

Ý nghĩa đạo đức của kiểm toán chất lượng độc lập Kiểm toán viên độc lập kiểm tra xem một công ty đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình tốt như thế nào và đưa ra một báo cáo mà công chúng có thể dựa vào.
Lý thuyết dự phòng trong kiểm toán

Lý thuyết dự phòng trong kiểm toán

Lý thuyết dự phòng trong kiểm toán Các quy định của chính phủ yêu cầu một số tổ chức tài chính phải trải qua kiểm toán tài chính độc lập, nhưng các tiêu chuẩn ngành có thể bắt buộc kiểm toán trong các lĩnh vực khác như an toàn và công nghệ.
Những đặc điểm của Kiểm toán bạn cần biết?

Những đặc điểm của Kiểm toán bạn cần biết?

Một số nguyên tắc kiểm toán sẽ trùng lặp và trùng khớp với phẩm chất của một kiểm toán viên giỏi, cho thấy các kiểm toán viên quan trọng như thế nào.
Các giai đoạn của quá trình kiểm toán

Các giai đoạn của quá trình kiểm toán

Trong giai đoạn lập kế hoạch, kiểm toán viên nỗ lực tìm hiểu loại tài liệu nào là cần thiết, thu thập tài liệu từ các cuộc kiểm toán trước đó và tập hợp các báo cáo sơ bộ từ các bên liên quan.
Tầm quan trọng của kiểm toán trong một tổ chức

Tầm quan trọng của kiểm toán trong một tổ chức

Kiểm toán không là gì ngoài việc kiểm tra độc lập và có hệ thống các hồ sơ theo luật định, sổ sách kế toán, tài liệu và chứng từ của một tổ chức.
Định nghĩa thuật ngữ chất lượng Kiểm toán

Định nghĩa thuật ngữ chất lượng Kiểm toán

Định nghĩa thuật ngữ chất lượng Kiểm toán Kiểm toán được định nghĩa là hoạt động xác minh tại chỗ, chẳng hạn như kiểm tra hoặc kiểm tra, của một quy trình hoặc hệ thống chất lượng , để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu.
Kiểm toán bên thứ 1, 2, 3 là gì?

Kiểm toán bên thứ 1, 2, 3 là gì?

Kiểm toán bên thứ 1, 2, 3 là gì? một kiểm toán độc lập thực hiện trên một nhà cung cấp bởi khách hàng hoặc bởi một tổ chức ký hợp đồng đại diện cho một khách hàng.
Phạm vi công việc của Kiểm toán viên nội bộ

Phạm vi công việc của Kiểm toán viên nội bộ

Mục tiêu chính của bộ phận kiểm toán nội bộ của bất kỳ tổ chức nào là thu thập thông tin có thể được phân tích và chuyển đổi thành những hiểu biết có giá trị về cách công ty có thể hoạt động hiệu quả hơn
Mua bán hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Mua bán hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Mua bán hóa đơn bị phạt bao nhiêu? 2019
12
0972.868.960