công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp với đội ngũ kiểm toán lâu năm chuyên nghiệp của công ty dịch vụ kiểm toán MKF là sự lựa chọn thông mình của quý doanh nghiệp
Hiện nay doanh nghiệp bạn đang muốn làm kiểm toán thường niên, làm báo cáo tài chính cuối năm gặp khó khăn với cả hai bên do chưa tìm được tiếng nói chung, gây ra tình trình đình trệ và tổn hao kinh tế, đặc biết là rất mất thời gian công việc. Hiểu được điều đó CÔNG TY DỊCH VỤ KIỂM TOÁN MKF cung cấp gói dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính với mục đích giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn trên
 
Quá thuận lợi cho doanh nghiệp, và đặc biệt khắc phục triệt để các chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời nhất quán từ khâu kiểm tra sổ sách làm báo cáo tài chính đến việc kiểm toán sẽ rút ngắn được 1/2 thời gian cho doanh nghiệp.
Vậy tại sao các bạn không lựa chọn chúng tôi?
CÔNG TY DỊCH VỤ KIỂM TOÁN MKF ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM VỚI PHƯƠNG CHÂM MINH BẠCH - KHÁCH QUAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT TRONG TỪNG KHÂU KIỂM TOÁN
Hiện nay chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho doanh nghiệp ở tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình, Nghệ An, Quảng Ninh, Tuyên Quang...
Liên hệ Holtine: 0972868960 - Ms Lê
Việc kiểm toán Báo cáo tài chính nhằm mục đích đưa ra ý kiến độc lập của kiểm toán viên về việc liệu các Báo cáo tài chính có phản ánh một cách trung thực và hợp lý hay không. Việc kiểm toán phải được thực hiện phù hợp với các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam và Quy chế kiểm toán độc lập hiện hành ở Việt Nam.
Kiểm toán Báo cáo tài chính sẽ được thực hiện theo các Văn bản quy phạm pháp luật điển hình như: Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 và Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc ban hành các chế độ kế toán; Chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam.
 
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Nội dung của dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp như sau:
- Kiểm tra, soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của Công ty;
- Kiểm tra, soát xét Báo cáo tài chính;
- Phân tích tình hình biến động về vốn của Công ty trong kỳ;
- Gửi thư xác nhận đối với các tài khoản ngân hàng, đầu tư, phải thu và phải trả;
- Quan sát thực hiện đối với các tài sán cố định chủ yếu của Công ty và kiểm tra việc phản ánh các tài sản đó tại ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Đánh giá tính đúng đắn của Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc quản lý tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định để khẳng định tính hiện hữu, sở hữu, và giá trị của tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho tại ngày kết thúc năm tài chính;
- Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đối với các Hợp đồng cho thuê tài chính;
- Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc các thủ tục thay thế cần thiết trong từng trường hợp cụ thể;
- Phát hành Báo cáo Kiểm toán;
- Phát hành Thư quản lý (nếu cần thiết) đề cập đến những vấn đề còn hạn chế trong Hệ thống kế toán và Hệ thống kiếm soát nội bộ và đưa ra các đề xuất của Kiếm toán viên nhằm hoàn thiện các hệ thống này.
 
Phương pháp kiểm toán của Công ty Dịch Vụ Kiểm Toán MKF khi lựa chọn gói dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính:
Phương pháp kiểm toán của MKF về cơ bản dựa trên các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, tham khảo phương pháp kiểm toán của các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. Đây là phương pháp kiểm toán tập trung vào rủi ro, do đó sẽ hạn chế việc mở rộng công việc phải thực hiện ở các khu vực ít rủi ro hơn. Với những công cụ trợ giúp kỹ thuật hiện có, phương pháp của chúng tôi sẽ nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn và tăng cường hiểu biết về hoạt động kinh doanh của Khách hàng trong suốt quá trình kiểm toán.
 
Với kinh nghiệm của chúng tôi về làm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính và những hiểu biết sâu sắc của chúng tôi về lĩnh vực hoạt động của Công ty, sau khi tham gia kiểm kê cùng với Công ty, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc kiểm toán theo các giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán 
- Tổ chức các cuộc tiếp xúc với các thành viên chủ chốt của Công ty;
- Thu thập các thông tin chung về Công ty;
- Xác định phạm vi công việc và kế hoạch kiểm toán tổng thể;
- Tổ chức thảo luận sơ bộ với Công ty;
- Soát xét sơ bộ các Báo cáo tài chính, các ghi chép kế toán và tài liệu của Công ty;
- Thành lập nhóm kiểm toán và phân công riêng công việc cho từng thành viên;
- Phác thảo kế hoạch kiểm toán chi tiết;
- Thảo luận kế hoạch kiểm toán với Ban Giám đốc và giới thiệu nhóm kiểm toán với Ban Giám đốc Công ty.
- Chúng tôi cam kết và đảm bảo rằng sẽ mang toàn bộ kinh nghiệm có được trong lĩnh vực kiểm toán Báo cáo tài chính để đáp ứng sự kỳ vọng của Quý Công ty khi lựa chọn gói dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của MKF
 
Giai đoạn 2: Thu thập và tổng hợp thông tin 
- Thu thập toàn bộ các tài liệu và thông tin cần thiết cho việc kiểm toán;
- Trao đổi với Công ty các tài liệu cần lập hoặc thu thập;
- Phê chuẩn kế hoạch kiểm toán chi tiết.
 
Các bước thực hiện kiểm toán
 
Giai đoạn 3: Thực hiện kiểm toán 
Công việc kiểm toán sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các công việc sau:
- Kiểm tra tính tuân thủ Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty hiện hành;
- Kiểm tra, soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của Công ty;
- Kiểm tra, soát xét Báo cáo tài chính;
- Soát xét các thủ tục thanh toán, các cam kết về tín dụng và thanh toán; 
- Soát xét kiểm soát các thủ tục đấu giá, mua sắm tài sản mới và thanh toán cho các khoản đầu tư dở dang;
- Phân tích tình hình biến động về vốn của Công ty trong kỳ;
- Gửi thư xác nhận đối với các tài khoản ngân hàng, đầu tư, phải thu và phải trả; 
- Quan sát thực tế đối với các tài sản cố định chủ yếu của Công ty và kiểm tra việc phản ánh các tài sản đó tại ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Đánh giá tính đúng đắn của Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc quản lý tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định để khẳng định tính hiện hữu, sở hữu, và giá trị của tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho tại ngày kết thúc kỳ kế toán;
- Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu về khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, hiệu quả kinh doanh và khả năng tài chính của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc các thủ tục thay thế cần thiết trong từng trường hợp cụ thể.
 
Giai đoạn 4: Chuẩn bị và phát hành Báo cáo Kiểm toán
- Tổng hợp kết quả kiểm toán;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Chuẩn bị dự thảo Báo cáo Kiểm toán và Thư quản lý;
- Gửi các Báo cáo dự thảo cho Ban Giám đốc công ty;
- Thảo luận kết quả kiểm toán với Ban Giám đốc Công ty;
- Hoàn chỉnh và phát hành chính thức Báo cáo Kiểm toán, Thư quản lý.
 
KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ KIẾM TOÁN MKF 
-Sau khi được Quý Công ty bổ nhiệm chính thức, Công Ty Dịch vụ kiểm toán MKF sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo kế hoạch được thống nhất với Quý Công ty.
-Công việc kiểm toán được thực hiện ở văn phòng công ty.
 
Cam kết của MKF khi quý doanh nghiệp lựa chọn gói dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính:
-Thực hiện đầy đủ, chính xác theo nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng;
-Đảm bảo lập và gửi báo cáo đúng thời hạn yêu cầu của khách hàng;
-Tư vấn toàn diện và đầy đủ các vấn đề quản trị nội bộ và nhận diện rủi ro thuế;
-Nỗ lực cùng Khách hàng giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quy trình thực hiện để có thể phát hành báo cáo kiểm toán BCTC tuân thủ theo luật định.
 
Đội ngũ kiểm toán của CÔNG TY DỊCH VỤ KIỂM TOÁN MKF: Đều là cán bộ trên 10 năm làm trong nghề và có đầy đủ các chứng chỉ hành nghề, rất giỏi trong chuyên môn
 
MỘT SỐ ĐỐI TÁC MÀ CÔNG TY DỊCH VỤ KIỂM TOÁN MKF ĐÃ TỪNG LÀM DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
Doanh nghiệp Hàn Quốc
Công ty TNHH Sky Kround
Công ty TNHH Daeshin
Công ty TNHH Goryo Vina
Công ty TNHH Kovina ....
 
Các công ty nhà nước:
Công ty Điện lực Hà Nội
Công ty Điện Lực Dầu Khí
Tổng công ty Dầu Việt Nam ...
 
Các công ty, cổ phần, TNHH khác:
Công ty CP Xây dựng Tone Thăng Long
Công ty CP Innovation Pacific Việt Nam
Công ty CP Bệnh viện Hồng Phúc
Công ty Xây dựng Công trình Văn Hóa
Công ty China Construction
 
Hiện nay chúng tôi nhận làm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho tất cả các doanh nghiệp trên cả nước. Quý doanh nghiệp có nhu cầu làm kiểm toán, thậm định giá, làm báo cáo tài chính hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn, báo giá chi tiết.
 
CÔNG TY DỊCH VỤ KIỂM TOÁN MKF
TEL:  0972.868.960 - Ms Lê
Trụ Sở chính: ĐẠI LỘ THĂNG LONG - MỄ TRÌ - NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI
 
 

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào