công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Các công trình xây dựng hoàn thành, các dự án xây dựng được đầu tư vốn.. cần kiểm toán quyết toán dự án xây dựng hoàn thành này để nhận được các nguồn vốn đầu tư, giải ngân còn lại...đó là điều mà bạn tìm đến CÔNG TY DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VIỆT NAM làm dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp bạn.
 
Với đội ngũ kiểm toán cực kỳ hùng hậu, giàu kinh nghiệm sẽ mang tới cho quý doanh nghiệp sự an tâm trong công việc, quy trình thực hiện được thực hiện theo chuẩn quốc tế
 
Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án xây dựng hoàn thành
 
Khi bạn thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án xây dựng hoàn thành này sẽ được các cán bộ cao cấp trong làng kiểm toán sẽ trực tiếp tư vấn làm việc với quý doanh nghiệp..dưới đây là một số cán bộ kiểm toán cấp cao :
 
Ông Cấn Văn Tuấn: Kiểm toán viên quốc gia (CPA) ,Thẩm định viên quốc gia (VC), Chứng chỉ Đại lý  thuế, Chứng chỉ Đấu giá viên ,Chứng chỉ Quản tài viên ,Cử nhân Kinh tế...
 
Ông Mai Xuân Văn: Kiểm toán viên quốc gia (CPA), Chứng chỉ Đại lý  thuế với 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn thuế, tài chính ....
 
Các dự án đã điển hình được KIỂM TOÁN VIỆT NAM thực hiện kiểm toán quyết toán thành công:
 
+ Dự án điện Hải Phòng 96
 
+ Dự án cấp điện Cát Hải Hải Phòng
 
+ Dự án cấp điện cho huyện đảo Cô Tô từ Vân Đồn  - Đài Chuối  tỉnh Quảng Ninh
 
+ Dự án điện Phố Nối – Sài Đồng
 
+ Dự án cấp điện nông thôn – IVO Thái Nguyên
 
+ Chung cư 12 tầng F3 khu đô thị Yên Hoà
 
+ Chung cư 11 tầng F4 khu đô thị Yên Hoà
 
+ Chung cư 11 tầng F5 khu đô thị Yên Hoà
 
+ Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 2
 
Hotline Tư Vấn : Ms Lê - 0972.868.960
 
Vậy công việc kiểm toán, quyết toán dự án xây dựng hoàn thành được thực hiện như thế nào ? Quy trình làm ra làm sao...dưới đây là chi tiết toàn bộ công việc kiểm toán quyết toán dự án xây dựng hoàn thành mời bạn tham khảo.
 
Việc kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành sẽ bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:
 
1 Kiểm tra hồ sơ pháp lý: Kiểm tra đánh giá tính pháp lý của Chủ đầu tư và việc tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư xây dựng dự án:
 
Tập hợp, sắp xếp, phân loại hồ sơ và tài liệu; kiểm tra và đối chiếu danh mục, nội dung các văn bản pháp lý của toàn bộ dự án;
 
Kiểm tra việc chấp hành trình tự lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của Pháp luật về Đầu tư và Xây dựng;
 
Kiểm tra việc thương thảo và ký kết các Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với các nhà thầu tư vấn, xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị so với các quy định của pháp luật về Hợp đồng và quyết đinh trúng thầu hình thức giá.
 
2      Kiểm tra nguồn vốn đầu tư của dự án:
 
Phân tích, so sánh cơ cấu vốn đầu tư thực hiện với cơ cấu vốn được xác định trong Tổng mức vốn đầu tư được duyệt;
 
Đối chiếu số liệu vốn thanh toán hàng năm của Chủ đầu tư và cơ quan thanh toán;
 
Trường hợp dự án có sử dụng ngoại tệ, kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngoại tế, xác định thời điểm tính quy đổi tỷ giá ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo chế độ quy định;
 
Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định về việc cấp vốn, thanh toán, việc quản lý và sử dụng các loại nguồn vốn đầu tư của dự án.
 
3 Kiểm tra chi phí đầu tư:
 
Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái đinh cư;
 
Chi phí quản lý dự án;
 
Chi phí đầu tư xây dựng;
 
Chi phí khác.
 
a. Kiểm tra chi phí thiết bị:
 
Kiểm tra đối với gói thầu do Chủ đầu tư tự thực hiện theo qui định của pháp luật về đấu thầu:
 
- Đối chiếu danh mục, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, cấu hình, giá của thiết bị đề nghị quyết toán so với biên bản nghiệm thu và dự toán chi phí thiết bị được phê duyệt để xác định giá trị quyết toán phần mua sắm thiết bị ;
 
- Thẩm tra các khoản chi phí liên quan: chi phí vận chuyển thiết bị từ nơi mua về đến chân công trình; chi phí lưu kho bãi, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị, v.v…
 
- Trường hợp có phát sinh tăng giảm của Hợp đồng thẩm tra theo qui định tại phần “Thẩm tra các trường hợp phát sinh” bên dưới.
 
Kiểm tra đối với gói thầu theo hình thức “Giá Hợp đồng trọn gói” (không phân biệt hình thức lựa chọn thầu):
 
- Trường hợp có phát sinh tăng giảm của Hợp đồng thẩm tra theo quy định tại phần “Thẩm tra các trường hợp phát sinh” bên dưới.
 
Thẩm tra đối với gói thầu theo hình thức “Giá Hợp đồng theo đơn giá cố định” (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu):
 
- Đối chiếu đơn giá trong bảng tính Giá trị đề nghị quyết toán A-B với đơn giá cố định ghi trong bảng tính giá Hợp đồng;
 
- Giá trị quyết toán bằng khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định tại phần “Thẩm tra các trường hợp phát sinh bên dưới”.
 
Kiểm tra đối với gói thầu theo hình thức “Giá Hợp đồng theo giá điều chỉnh” (không phân biệt hình thực lựa chọn nhà thầu):
 
- Trường hợp điều chỉnh về khối lượng phải căn cứ Biên bản nghiệm thu khối lượng để xác định khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định;
 
- Trường hợp điều chỉnh theo cơ chế chính sách của Nhà nước phải căn cứ nguyên tắc ghi trong Hợp đồng và các cơ chế chính sách được áp dụng trong thời gian thực hiện Hợp đồng để xác định giá trị được điều chỉnh;
 
- Trường hợp có phát sinh tăng giảm của Hợp đồng thẩm tra theo quy định tại phần “Thẩm tra các trường hợp phát sinh” bên dưới.
 
Kiểm tra chi phí quản lý dự án
 
b. Kiểm tra chi phí quản lý dự án:
 
Trường hợp dự án do Ban quản lý dự án chuyên trách thực hiện quản lý
 
- Đối chiếu sự phù hợp giữa số liệu đề nghị quyết toán với số liệu phân bổ chi phí quản lý dự án hàng năm theo quyết định phê duyệt quyết toán chi phí QLDA hàng năm.
 
- Đối chiếu sự phù hợp giữa số liệu đề nghị quyết toán với định mức được trích và dự toán chi phí quản lý dự án được duyệt theo quy định của Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của Bộ tài chính;
 
- Xem xét các chứng từ chi tiêu đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và tuân thủ chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà nước.
 
c. Kiểm tra chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình và chi phí khác:
 
Đối với các khoản chi phí tư vấn và chi phí khác tính theo định mức tỷ lệ % kiểm tra các điều kiện quy định trong việc áp dụng định mức tỷ lệ % để xác định giá trị chi phí của từng loại công việc;
 
Đối với các khoản chi phí tư vấn hình thức Hợp đồng theo thời gian: đối chiếu đơn giá thù lao theo thời gian do Chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận trong Hợp đồng nhân (x) với thời gian làm việc thực tế (theo tháng, tuần, ngày, giờ) đề xác định mức thù lao phải trả cho nhà thầu.
 
4 Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản (nếu có)
 
Kiểm tra các chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng được phép không tính vào giá trị tài sản theo các nội dung như:
 
- Giá trị thiệt hại theo Biên bản xác định phải được Chủ đầu tư, đơn vị nhận thầu, cơ quan tư vấn giám sát kiểm tra, xác nhận và kiến nghị xử lí.
 
Nhận xét, đánh giá việc chấp hành các nguyên tắc, thủ tục quy định của Nhà nước về giải quyết thiệt hại; thẩm quyền của người cho phép huỷ bỏ
 
5 Kiểm tra xác định giá trị tài sản
 
Căn cứ kết quả kiểm tra chi phí đầu tư của dự án, xác định giá trị tài sản công trình hình thành sau đầu tư;
 
- Loại chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn liên quan trực tiếp đến hạng mục công trình nào thì phân bổ toàn bộ cho hạng mục công trình đó;
 
- Loại chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác liên quan đến toàn bộ dự án thì được phân bổ cho tất cả các đối tượng là tài sản cố định theo tỷ lệ phân bổ: Tổng chi phí khác cần phân bổ/ Tổng chi phí xây dựng, lắp đặt, thiết bị của dự án, hạng mục công trình.
 
Kiểm tra việc quy đổi vốn đầu tư hàng năm về mặt bằng giá tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình cho đơn vị sử dụng;
 
- Chi phí đầu tư hình thành tài sản cố định;
 
Xác định giá trị, danh mục tài sản bàn giao cho các đối tượng quản lý, sử dụng.
 
6 Kiểm tra xác định công nợ, vật tư thiết bị tồn đọng
 
Kiểm tra xác định công nợ:
 
- Căn cứ số liệu các khoản mục chi phí đã được xác định khi kiểm tra quyết toán,  số vốn đã thanh toán và tình hình công nợ báo cáo của Chủ đầu tư, xác định khoản nợ phải thu, phải trả giữa Chủ đầu tư và các đơn vị, cá nhân có liên quan;
 
- Kiểm tra cần xác định rõ từng khoản nợ phải thu, nợ phải trả theo đúng đối tượng, đúng thực tế và kiến nghị các biện pháp xử lý.
 
- Kiểm tra giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng theo sổ kế toán, đối chiếu với số liệu kiểm kê thực tế;
 
- Các loại vật tư thiết bị được tính toán, đánh giá đúng số lượng, đúng giá trị thể hiện trên báo cáo quyết toán;
 
Kiểm tra giá trị tài sản của Ban quản lý dự án đối với Ban quản lý dự án nhóm II theo quy định của Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của Bộ tài chính:
 
- Xác định giá trị còn lại các tài sản của Ban quản lý dự án sau khi đã tính khấu hao theo thời gian sử dụng;
 
- Nhận xét, đánh giá về việc quản lý, bảo quản tài sản của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.
 
7 Xem xét việc thực hiện kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra
 
Xem xét việc thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra;
 
Kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề.
 
8. Xem xét trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của Chủ đầu tư
 
9. Trong quá trình Kiểm tra hồ sơ báo cáo quyết toán, trường hợp cần thiết cơ quan kiểm tra quyết toán tổ chức kiểm tra thực tế tại Ban Quản lý dự án và hiện trường xây dựng công trình.
 
10. Kiểm tra việc lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Chủ đầu tư theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
 
 
Phương trâm làm việc: Nhằm đảm bảo cung cấp những dịch vụ có chất lượng tốt nhất, mọi hoạt động của chúng tôi luôn tôn trọng nguyên tắc: Độc lập, minh bạch khách quan và bảo mật, tuân thủ các quy định của Nhà nước Việt Nam, các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Nhà nước ban hành cũng như các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận chung. Bên cạnh đó chúng tôi cũng luôn nhận thức đặt lợi ích hợp pháp của Khách hàng lên hàng đầu
 
Hiện nay chúng tôi nhận làm kiểm toán cho tất cả các doanh nghiệp trên cả nước. Quý doanh nghiệp có nhu cầu làm kiểm toán, thậm định giá, làm báo cáo tài chính hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn, báo giá chi tiết.
 
CÔNG TY DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
 
TEL: 0972 868 960- Ms Lê
 
DC: ĐẠI LỘ THĂNG LONG - MỄ TRÌ - NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn