công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Hướng dẫn hạch toán xuất kho hàng hóa đối với các trường hợp như Xuất kho hàng hóa gửi cho khách hàng, tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng…

Các DN thường xuyên xuất kho hàng hóa vào các mục đích như:

  • Xuất kho hàng hóa gửi cho khách hàng, đại lý, doanh nghiệp nhận hàng ký gửi;
  • Xuất kho hàng hóa dùng cho tiêu dùng nội bộ;
  • Xuất kho hàng hóa dùng cho khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng;
  • Xuất kho hàng hóa dùng đi góp vốn đầu tư vào công ty khác

Hướng dẫn hạch toán xuất kho hàng hóa gửi cho khách hàng, đại lý, doanh nghiệp nhận hàng ký gửi.

Khi DN xuất kho hàng hóa gửi cho khách hàng, đại lý, doanh nghiệp nhận hàng ký gửi. Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán hạch toán:

Nợ TK 157: Trị giá hàng hóa xuất kho

Có TK 156: Trị giá hàng hóa xuất kho.

hạch toán xuất kho hàng hóa

Hướng dẫn hạch toán xuất kho hàng hóa dùng cho tiêu dùng nội bộ.

Khi DN xuất kho hàng hóa dùng cho tiêu dùng nội bộ. Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 641, 642, …: Trị giá hàng hóa xuất kho.

Có TK 156: Trị giá hàng hóa xuất kho.

Hướng dẫn hạch toán xuất kho hàng hóa dùng cho khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng

Khi DN muốn thu hút khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng nhanh, các DN thường tổ chức các đợt khuyến mại, giảm giá, dùng hàng hóa để quảng cáo, biếu tặng. Khi xuất kho hàng hóa dùng cho khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng thường xảy ra 2 trường hợp: Trường hợp hàng hóa dùng để làm hàng khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng (không thu tiền) và Trường hợp hàng hóa dùng để làm khuyến mại, quảng cáo có điều kiện đi kèm. Kế toán hạch toán từng trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp hàng hóa dùng để làm hàng khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng (không thu tiền).

Khi xuất sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng (không thu tiền), không kèm theo các điều kiện khác (như phải mua sản phẩm, hàng hóa), kế toán ghi nhận giá trị hàng hóa vào chi phí bán hàng:

Nợ TK 641: Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (Theo thông tư 200)

Nợ TK 6421: Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (Theo thông tư 133)

Có các TK 156: Giá trị hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa dùng để làm khuyến mại, quảng cáo có điều kiện đi kèm.

– Trường hợp khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo, khi mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm, …) thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán.

– Khi xuất hàng hàng khuyến mại, quảng cáo, kế toán ghi nhận giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán, kế toán hạch toán:

Nợ TK 632: Giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo.

Có TK 156: Giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo.

– Kế toán ghi nhận doanh thu của hàng khuyến mại, quảng cáo trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm, hàng hóa được bán và hàng hóa khuyến mại, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131…: Số tiền thu được

Có TK 511: Doanh thu của hàng mẫu, khuyến mại

Có TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Trường hợp hàng hóa dùng để biếu tặng công nhân viên.

Khi hàng hóa dùng để biếu tặng công nhân viên chi bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi. Kế toán ghi nhận doanh thu, giá vốn như sau:

– Ghi nhận giá vốn, kế toán hạch toán:

Nợ TK 632: Giá trị hàng tặng

Có TK 156: Giá trị hàng tặng.

– Ghi nhận doanh thu được chi bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán hạch toán:

Nợ Tk 353: Tổng trị giá phải chi

Có TK 511: Doanh thu của hàng hóa.

Có TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Hướng dẫn hạch toán xuất kho hàng hóa dùng đi góp vốn đầu tư vào công ty khác.

Khi DN xuất kho hàng hóa dùng đi góp vốn đầu tư vào công ty khác, căn cứ vào các chứng từ như: Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh; Hợp đồng liên doanh, liên kết; Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn;… Kế toán hạch toán:

Nợ các TK 221, 222, 228: Giá trị hàng hóa do HĐLD đánh giá (Theo thông tư 200)

Nợ các TK 2281, 2282: Giá trị hàng hóa do HĐLD đánh giá (Theo thông tư 133)

Nợ TK 881: Chênh lệch giá ghi sổ và giá do HĐLD đánh giá

Có TK 156: Giá trị hàng hóa ghi sổ

Có TK 711: Chênh lệch giá ghi sổ và giá do HĐLD đánh giá.

Hướng dẫn hạch toán xuất kho hàng hóa mang đi gia công, chế biến.

Khi DN xuất kho hàng hóa dùng đi gia công, chế biến. Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán hạch toán:

Nợ TK 154: Trị giá hàng hóa mang đi gia công, chế biến.

Có TK 156: Trị giá hàng hóa mang đi gia công, chế biến.


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn