công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Mã số thuế Công Ty TNHH Mtv An Dư Mã số thuế: 0801264290 Địa chỉ: Phố Quý Cao, Xã Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 
Công Ty TNHH Mtv An Dư
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 0801264290
Địa chỉ: Phố Quý Cao, Xã Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dụng
Ngày cấp giấy phép: 14/11/2018
Ngày hoạt động: 12/11/2018
 
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511  
2 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45111
3 Bán buôn xe có động cơ khác   45119
4 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45120
5 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530  
6 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 45301
7 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 45302
8 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 45303
9 Bán mô tô, xe máy 4541  
10 Bán buôn mô tô, xe máy   45411
11 Bán lẻ mô tô, xe máy   45412
12 Đại lý mô tô, xe máy   45413
13 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy   45420
14 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543  
15 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy   45431
16 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy   45432
17 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy   45433

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn