công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Mã số thuế Công Ty TNHH Nam Long Hd Mã số thuế: 0801264773 Địa chỉ: Thôn Đa Cốc, Xã Lê Lợi, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 
Công Ty TNHH Nam Long Hd
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 0801264773
Địa chỉ: Thôn Đa Cốc, Xã Lê Lợi, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Vũ Đình Nam
Ngày cấp giấy phép: 17/11/2018
Ngày hoạt động: 17/11/2018
 
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511  
2 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45111
3 Bán buôn xe có động cơ khác   45119
4 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45120
5 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530  
6 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 45301
7 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 45302
8 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 45303
9 Bán mô tô, xe máy 4541  
10 Bán buôn mô tô, xe máy   45411
11 Bán lẻ mô tô, xe máy   45412
12 Đại lý mô tô, xe máy   45413
13 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy   45420
14 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663  
15 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631
16 Bán buôn xi măng   46632
17 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633
18 Bán buôn kính xây dựng   46634
19 Bán buôn sơn, vécni   46635
20 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636
21 Bán buôn đồ ngũ kim   46637
22 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639
23 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
24 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
25 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
26 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
27 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
28 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
29 Vận tải đường ống   49400
30 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022  
31 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới   50221
32 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ   50222
33 Vận tải hành khách hàng không   51100
34 Vận tải hàng hóa hàng không   51200
35 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210  
36 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101
37 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 52102
38 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109
39 Bốc xếp hàng hóa 5224  
40 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt   52241
41 Bốc xếp hàng hóa đường bộ   52242
42 Bốc xếp hàng hóa cảng biển   52243
43 Bốc xếp hàng hóa cảng sông   52244
44 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không   52245
45 Cho thuê xe có động cơ 7710  
46 Cho thuê ôtô   77101
47 Cho thuê xe có động cơ khác   77109
48 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí   77210
49 Cho thuê băng, đĩa video   77220
50 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác   77290

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn