công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Song Anh Victory Mã số thuế: 0601163344  Địa chỉ: Số 245 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
 
 
Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Song Anh Victory
Mã số thuế: 0601163344
Địa chỉ: Số 245 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Đại diện pháp luật: Mai Thị Trúc Ly
Ngày cấp giấy phép: 17/09/2018
Ngày hoạt động: 17/09/2018
 
Ngành nghề kinh doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610  
2 Cưa, xẻ và bào gỗ   16101
3 Bảo quản gỗ   16102
4 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác   16210
5 Sản xuất đồ gỗ xây dựng   16220
6 Sản xuất bao bì bằng gỗ   16230
7 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629  
8 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ   16291
9 Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện   16292
10 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa   17010
11 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100  
12 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ   31001
13 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác   31009
14 Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan   32110
15 Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan   32120
16 Sản xuất nhạc cụ   32200
17 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao   32300
18 Sản xuất đồ chơi, trò chơi   32400
19 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610  
20 Đại lý   46101
21 Môi giới   46102
22 Đấu giá   46103
23 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641  
24 Bán buôn vải   46411
25 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác   46412
26 Bán buôn hàng may mặc   46413
27 Bán buôn giày dép   46414
28 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659  
29 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng   46591
30 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592
31 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày   46593
32 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)   46594
33 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595
34 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu   46599
35 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661  
36 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác   46611
37 Bán buôn dầu thô   46612
38 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan   46613
39 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan   46614
40 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669  
41 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp   46691
42 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)   46692
43 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh   46693
44 Bán buôn cao su   46694
45 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt   46695
46 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép   46696
47 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại   46697
48 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu   46699
49 Bán buôn tổng hợp   46900
50 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47110
51 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4751  
52 Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh   47511
53 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh   47519
54 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 4771  
55 Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh   47711
56 Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh   47712
57 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh   47713
58 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
59 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
60 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
61 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
62 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
63 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
64 Vận tải đường ống   49400
65 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210  
66 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101
67 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)   52102
68 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109
69 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730  
70 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp   77301
71 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng   77302
72 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)   77303
73 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu   77309
74 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính   77400
75 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm   78100
76 Cung ứng lao động tạm thời   78200

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn