công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Những đặc điểm của Kiểm toán bạn cần biết?

Kiểm toán là một nhiệm vụ rất nhạy cảm và là một nhiệm vụ có tiêu chuẩn cao. Thông tin không chỉ được xử lý trong quá trình kiểm toán nhạy cảm mà kiểm toán viên còn có trách nhiệm trung thực và chính xác trong đánh giá của mình về một công ty. Một mặt, có những nguyên tắc hoặc đặc điểm của kiểm toán cần phải luôn được tuân theo khi thực hiện kiểm toán chính thức.
Mặt khác, có những phẩm chất mà một kiểm toán viên - dù là nội bộ hay bên ngoài - nên có, để anh ta có thể thực hiện công việc của mình đúng cách. Một số nguyên tắc kiểm toán sẽ trùng lặp và trùng khớp với phẩm chất của một kiểm toán viên giỏi, cho thấy các kiểm toán viên quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, sẽ có ý nghĩa nhất để có một sự hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc kiểm toán là gì trước khi nói về phẩm chất của một kiểm toán viên giỏi.
 
 
Nguyên tắc kiểm toán
Có một bộ nguyên tắc mà kiểm toán dựa vào, và những nguyên tắc này đáng tin cậy và hiệu quả. Họ hỗ trợ các chính sách và kiểm soát, khi quản lý một tổ chức. Điều quan trọng là phải hiểu mục đích của kiểm toán: Cung cấp cho ban quản lý của tổ chức thông tin mà tổ chức có thể sử dụng để cải thiện hiệu suất của tổ chức đó. Nó không chỉ giúp quản lý, để nó có thể xử lý các vấn đề trong nụ, mà còn cho quản lý biết về các lĩnh vực mà nó đã hoạt động tốt, nhưng trong đó nó có thể hoạt động tốt hơn.
Có sáu nguyên tắc kiểm toán, theo đó kiểm toán dựa trên, theo ISO, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế, 19011: 2011:
 
Tính toàn vẹn: Mọi kiểm toán nên được thành lập dựa trên tính chuyên nghiệp.
 
Trình bày công bằng: Mỗi cuộc kiểm toán có trách nhiệm báo cáo những phát hiện của mình theo cách không chỉ chính xác mà còn trung thực.
 
Do chăm sóc chuyên nghiệp: Mỗi cuộc kiểm toán nên được thực hiện theo cách mà sự phán đoán tốt và sự siêng năng được áp dụng cho quy trình.
 
Bảo mật: Rất nhiều thông tin được thu thập và chia sẻ trong quá trình kiểm toán có tính chất bảo mật. Bảo mật của nó, do đó, phải được bảo mật một cách thích hợp.
 
Độc lập: Việc kiểm toán, dù được thực hiện bởi kiểm toán viên nội bộ hay bên ngoài, nên vô tư và kết luận phải khách quan, không bị bất kỳ thành viên nào trong ban quản lý của tổ chức thực hiện.
 
Phương pháp dựa trên bằng chứng: Các kết luận của cuộc kiểm toán cần được đưa ra một cách hợp lý và không chỉ đáng tin cậy mà còn có thể tái sản xuất. Cách duy nhất có thể là quy trình kiểm toán phải có hệ thống và dựa trên bằng chứng.
 
Nguyên tắc liêm chính
 
Có một vài điểm cần được xem xét liên quan đến nguyên tắc này:
 
Kiểm toán viên cần trung thực, có trách nhiệm và siêng năng khi thực hiện kiểm toán. 
 
Có những yêu cầu pháp lý cần phải được đáp ứng trong mọi cuộc kiểm toán. Kiểm toán viên không chỉ nên biết về họ mà anh ta cũng nên tuân thủ đầy đủ.
 
Kiểm toán viên cần thể hiện tính chuyên nghiệp và năng lực khi cô thực hiện kiểm toán. 
 
Kiểm toán viên cần duy trì sự công bằng khi thực hiện kiểm toán. Anh ta không bao giờ nên thể hiện sự thiên vị và anh ta nên công bằng trong tất cả các giao dịch.
 
Kiểm toán viên nên cẩn thận về những ảnh hưởng tiềm năng có thể ảnh hưởng đến phán quyết của kiểm toán viên, khi kiểm toán viên thực hiện kiểm toán.
Nguyên tắc trình bày công bằng
 
Kiểm toán viên cần đảm bảo rằng các kết luận và báo cáo của mình có chứa các kết luận này được đưa ra sao cho các báo cáo này phản ánh các hoạt động kiểm toán một cách chính xác và trung thực.  
 
Kiểm toán viên phải trung thực đủ để báo cáo bất kỳ trở ngại đáng kể nào mà họ có thể gặp phải khi họ thực hiện kiểm toán. 
 
Kiểm toán viên nên đưa vào báo cáo của họ bất kỳ vấn đề chưa được giải quyết và ý kiến ​​mâu thuẫn nảy sinh giữa kiểm toán viên và kiểm toán viên. 
 
Kiểm toán viên cần đảm bảo rằng bất kỳ thông tin liên lạc nào được thực hiện bởi họ đều có sáu phẩm chất quan trọng là trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, rõ ràng và đầy đủ.
Nguyên tắc chăm sóc chuyên nghiệp
 
Kiểm toán viên nên thực hiện cẩn thận khi thực hiện các hoạt động kiểm toán của họ vì đây là một nhiệm vụ quan trọng và thể hiện rất nhiều sự tin tưởng của khách hàng. 
 
Kiểm toán viên cần đảm bảo rằng phán đoán của họ trong bất kỳ tình huống kiểm toán nào là hợp lý.
Nguyên tắc bảo mật
 
Kiểm toán viên nên kín đáo trong giao dịch của họ và bảo vệ tất cả các thông tin mà họ có được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là kiểm toán viên. 
 
Kiểm toán viên không nên sử dụng bất kỳ thông tin nào có được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình để trục lợi cá nhân hoặc để thúc đẩy lợi ích của người được kiểm toán một cách bất hợp pháp. 
 
Kiểm toán viên nên xử lý bất kỳ thông tin nhạy cảm nào họ có được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.
Độc lập
 
Kiểm toán viên cần duy trì sự độc lập với hoạt động mà họ đang kiểm toán. Điều này có thể không hoàn toàn có thể cho một tổ chức nhỏ. Tuy nhiên, họ nên cố gắng hết sức để duy trì mục tiêu và không thiên vị.
 
Kiểm toán viên phải không có bất kỳ sự thiên vị hoặc xung đột lợi ích. Trong trường hợp kiểm toán viên nội bộ đang thực hiện kiểm toán, họ phải độc lập với các nhà quản lý điều hành phụ trách hoạt động mà họ đang kiểm toán.
 
Kiểm toán viên nên duy trì mục tiêu trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ. 
 
Kiểm toán viên nên cẩn thận để đảm bảo rằng tất cả các phát hiện của họ hoàn toàn dựa trên bằng chứng.
Nguyên tắc của một phương pháp dựa trên bằng chứng
 
Bằng chứng được thu thập bởi kiểm toán viên phải được kiểm chứng. 
 
Bằng chứng nên được dựa trên thông tin có sẵn. 
 
Các thông tin có sẵn nên được lấy trong các mẫu, chứ không phải toàn bộ. Điều này là do có giới hạn về cả thời gian và nguồn lực mà kiểm toán viên phải làm việc.
 
Kiểm toán viên phải thích hợp trong các phương pháp lấy mẫu của họ để tạo niềm tin vào kết luận của cuộc kiểm toán.
Phẩm chất của một kiểm toán viên giỏi
Ngoài các nguyên tắc của kiểm toán, đây là một số thuộc tính của kiểm toán viên giúp họ thực hiện đúng công việc của mình.
 
Kiểm toán viên nên được đào tạo tốt
 
Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất mà kiểm toán viên cần đáp ứng. Một kiểm toán viên giỏi không chỉ nên làm quen với các nguyên tắc kế toán mà còn cả cách quản lý doanh nghiệp. Họ ít nhất phải có bằng cấp trong một số khóa học liên quan đến kinh doanh và cũng được chứng nhận bởi một tổ chức chuẩn mực kế toán, chẳng hạn như Viện Kế toán công chứng Hoa Kỳ. Họ cũng nên có nhiều kinh nghiệm trong công việc.
 
Họ nên độc lập
 
Vì một cuộc kiểm toán cần phải độc lập, điều đó chỉ có nghĩa là kế toán viên cũng nên độc lập nếu họ duy trì mục tiêu trong suốt quá trình kiểm toán. Kiểm toán viên không nên có bất kỳ cổ phần nào trong lợi ích của công ty bên ngoài đối với cuộc kiểm toán mà họ đang thực hiện.
 
Họ nên tập thể dục do chăm sóc chuyên nghiệp
 
Kiểm toán viên cần thực hiện các nguyên tắc của kiểm toán bằng cách thực hiện sự chăm sóc chuyên nghiệp trong công việc của mình. Một kiểm toán viên giỏi nên mang tất cả kiến ​​thức của mình về kế toán và kinh doanh để xem liệu ý kiến ​​được trao cho các nhà quản lý có hợp lý hay không và không thiên vị. Kiểm toán viên cũng nên cẩn thận khi xử lý thông tin nhạy cảm và bí mật, đảm bảo rằng nó không rơi vào tay các bên trái phép. Bản chất của chất lượng này là kiểm toán viên có trách nhiệm ủy thác đối với công ty.
 
Kiểm toán viên cần có năng lực lập kế hoạch, giám sát và hiệu quả
 
Giai đoạn đầu tiên của một cuộc kiểm toán thích hợp là lập kế hoạch. Khi một cuộc kiểm toán không được lên kế hoạch tốt, nó có xu hướng không hiệu quả. Trợ lý kiểm toán nên có nhiệm vụ được giao cho họ, và họ cần được giám sát đầy đủ. Thông tin mà nhóm kiểm toán đã thu thập cũng phải đủ, để nó hỗ trợ các ý kiến ​​mà kiểm toán viên đã đưa ra, khi kiểm toán kết thúc.
 

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn