công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Tầm quan trọng của kiểm toán trong một tổ chức

Kiểm toán không là gì ngoài việc kiểm tra độc lập và có hệ thống các hồ sơ theo luật định, sổ sách kế toán, tài liệu và chứng từ của một tổ chức. Điều này chủ yếu được thực hiện hoặc tiến hành để xác định báo cáo tài chính cũng như công bố phi tài chính bao xa cho thấy một quan điểm đúng đắn và công bằng về mối quan tâm. Kiểm toán là một hoạt động cố gắng đảm bảo rằng sổ sách của các tài khoản được duy trì đúng cách bởi mối quan tâm theo yêu cầu của pháp luật.
 
Giới học thuật đã bắt đầu xác định một "Hội kiểm toán". Vì vậy, kiểm toán đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong công ty cũng như khu vực công. Đó là một cá nhân nhận thức và nhận ra các đề xuất trước khi họ kiểm tra. Kiểm toán viên thu thập bằng chứng và đưa ra ý kiến ​​trên cơ sở phán đoán của mình được truyền đạt thông qua báo cáo kiểm toán của họ.
 
 
Đảm bảo của bên thứ ba được kiểm toán viên cung cấp về mọi vấn đề. Có nhiều lĩnh vực khác thường được kiểm toán như Kiểm toán tuân thủ và thư ký, Kiểm soát nội bộ, Quản lý chất lượng, Quản lý dự án, Quản lý nước và Bảo tồn năng lượng.
 
Trong trường hợp chủ doanh nghiệp nhỏ, suy nghĩ của kiểm toán tài chính là hình thức. Tình hình tài chính và tổ chức của một doanh nghiệp có thể được tiết lộ bởi kiểm toán viên. Thông qua đó, các doanh nghiệp nhỏ có thể nhận được lợi ích to lớn từ việc hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của họ. Kiểm toán tài chính cũng có lợi trong việc làm nổi bật các lĩnh vực thành công hoặc mối quan tâm trong một doanh nghiệp và giúp đội ngũ quản lý tìm ra con đường lớn hơn để thành công trong tương lai.
 
Sau đây là những lợi ích của kiểm toán tài chính và pháp lý 
 
Tỷ lệ đảm bảo tài chính tốt hơn
Chuẩn bị cho tăng trưởng kinh doanh
Lãi suất cho vay kinh doanh thấp hơn
Xác định điểm yếu kinh doanh để tránh bị phạt thuế trong tương lai
Đánh giá tài chính dẫn đến sự quen thuộc lớn hơn với chủ doanh nghiệp về cách thức hoạt động của doanh nghiệp, sử dụng tiền mặt và chấp nhận rủi ro.  
 
Tầm quan trọng của kiểm toán tài chính và pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ ở Ấn Độ
 
Đánh giá hiệu quả kiểm soát nội bộ của công ty là một công việc được thực hiện trong kiểm toán. Có nhiều cách để duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, điều này rất quan trọng để đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty. Điều này cũng bao gồm có được báo cáo tài chính đáng tin cậy về hoạt động của công ty, ngăn chặn gian lận và chiếm dụng tài sản của công ty và giảm thiểu chi phí vốn. Kiểm toán viên đóng góp trong cả hệ thống kiểm toán nội bộ cũng như độc lập theo những cách khác nhau nhưng quan trọng.
 
Mục tiêu của kiểm toán là theo đuổi và đạt được các mục tiêu khác nhau của công ty. Công ty nên theo hệ thống kiểm toán. Có nhiều hình thức cần thiết trong quy trình Kinh doanh để tạo điều kiện giám sát và giám sát, ngăn chặn và phát hiện các giao dịch bất thường, đo lường hiệu suất liên tục, duy trì hồ sơ kinh doanh đầy đủ và để thúc đẩy năng suất hoạt động. Nó cũng cho phép điều tra thêm bởi ban quản lý nếu nó được bảo hành trong các trường hợp.
 
Rủi ro sai phạm được Kiểm toán viên đánh giá trong báo cáo tài chính của Công ty. Công ty sẽ không thể tạo báo cáo tài chính đáng tin cậy cho các mục đích nội bộ hoặc bên ngoài hoặc hệ thống kiểm soát nội bộ. Không dễ để phân bổ nguồn lực để biết phân khúc hoặc dòng sản phẩm nào có lợi nhuận. Quản lý các vấn đề và cũng sẽ không có khả năng cho biết tình trạng tài sản và nợ của mình và sẽ không được phép trên thị trường do không thể sản xuất hàng hóa và dịch vụ một cách đáng tin cậy.
 
Phòng chống gian lận có thể có được kiểm toán nội bộ vì nó đóng vai trò quan trọng đối với các công ty. Bảo trì các hệ thống kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt có thể ngăn ngừa và phát hiện các hình thức gian lận khác nhau và các bất thường kế toán khác. Nó cũng có thể trong việc phân tích hoạt động của công ty. Răn đe là một trong những phần quan trọng của phòng chống gian lận. Trong trường hợp một công ty được biết là có một hệ thống kiểm toán tích cực và siêng năng, chỉ bằng danh tiếng, nó có thể ngăn cản một nhân viên hoặc nhà cung cấp cố gắng thực hiện kế hoạch lừa gạt công ty.
 
Chi phí vốn là một khía cạnh quan trọng cho mọi công ty xem xét quy mô. Nó chủ yếu bao gồm các rủi ro liên quan đến một khoản đầu tư và trong trường hợp đầu tư có nhiều rủi ro hơn thì cần phải có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Các hệ thống kiểm toán mạnh có khả năng giảm các dạng rủi ro khác nhau trong một doanh nghiệp cũng có rủi ro về thông tin. Học hỏi kinh nghiệm cho bất kỳ chủ doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc đội ngũ quản lý.
 

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn