công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Tư vấn hỏi đáp
Các thành phần của Báo cáo kiểm toán

Các thành phần của Báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán là một bản báo cáo về tình trạng tài chính của bạn và các kiểm soát nội bộ kế toán. Nó tóm tắt các phát hiện của kiểm toán viên và cung cấp cho bạn các khuyến nghị để cải thiện hệ thống kế toán của bạn.
Những lỗi kế toán hóa đơn hay mắc phải cơ quan thuế phạt nặng

Những lỗi kế toán hóa đơn hay mắc phải cơ quan thuế phạt nặng

Những lỗi kế toán hóa đơn hay mắc phải cơ quan thuế phạt nặng 2019 : sai hóa đơn , tiền thưởng , thanh tra thuế , tiền phụ cấp ...
Mã số thuế Công Ty TNHH Tôn Thép Tĩnh Hồng

Mã số thuế Công Ty TNHH Tôn Thép Tĩnh Hồng

Mã số thuế Công Ty TNHH Tôn Thép Tĩnh Hồng Mã số thuế: 5200892892
Mã số thuế Công Ty TNHH Xăng Dầu Kiên Tuyết

Mã số thuế Công Ty TNHH Xăng Dầu Kiên Tuyết

Mã số thuế Công Ty TNHH Xăng Dầu Kiên Tuyết Mã số thuế: 5200893293
Chi phí tổn thất hàng hóa do thiên tai được tính như thế nào

Chi phí tổn thất hàng hóa do thiên tai được tính như thế nào

Hàng hóa doanh nghiệp bị hư hỏng do thiên tai chi phí đó được tính vào chi phí
Quy định thời hạn góp vốn điều lệ công ty cổ phần

Quy định thời hạn góp vốn điều lệ công ty cổ phần

Quy định thời hạn góp vốn điều lệ công ty cổ phần là bao lâu
Hướng dẫn kiểm soát tiêu chuẩn kiểm toán nội bộ

Hướng dẫn kiểm soát tiêu chuẩn kiểm toán nội bộ

Khi quy trình được xây dựng lần đầu tiên, nhân viên kiểm toán nội bộ thường được tư vấn và họ khuyên rằng một số điểm kiểm soát nhất định phải được cài đặt để bảo vệ chống lại các rủi ro khác nhau .
Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ đề cập đến bộ phận nằm trong một doanh nghiệp giám sát hiệu quả của các quy trình và kiểm soát của nó. Chức năng kiểm toán nội bộ đặc biệt cần thiết trong các tổ chức lớn hơn với mức độ phức tạp quy trình cao, nơi dễ dàng hơn cho các lỗi quá trình và kiểm soát các vi phạm xảy ra.
Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Một kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra của một tổ chức báo cáo tài chính và thuyết minh kèm theo bởi một độc lập kiểm toán viên . Kết quả của cuộc kiểm tra này là báo cáo của kiểm toán viên, chứng thực sự công bằng của việc trình bày báo cáo tài chính và các tiết lộ liên quan.
Phạm vi kiểm toán là gì?

Phạm vi kiểm toán là gì?

Phạm vi kiểm toán là việc xác định phạm vi hoạt động và khoảng thời gian các hồ sơ phải chịu kiểm tra kiểm toán Kiểm toán viên có thể xác định phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính phù hợp với yêu cầu của pháp luật, quy định hoặc cơ quan chuyên môn có liên quan.
Cách xác định mục tiêu và tiêu chí kiểm toán

Cách xác định mục tiêu và tiêu chí kiểm toán

Xây dựng mục tiêu kiểm toán của cuộc kiểm toán phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán; phù hợp và cụ thể hóa mục tiêu kiểm toán dài hạn, trung hạn và đặc biệt là mục tiêu kiểm toán
Hướng dẫn cách xác định trọng yếu kiểm toán

Hướng dẫn cách xác định trọng yếu kiểm toán

Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao độ tin cậy của kiểm toán nội bộ, hiệu quả và hiệu quả của kiểm toán phải được giám sát. Cách để xác định trọng yếu điểm kiểm toán sẽ giúp doanh nghiệp bạn tốt nhất.
Xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán

Xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán

Tuy nhiên ở bước chuẩn bị kiểm toán chỉ tiến hành đánh giá ở mức độ tổng thể để xác định các vấn đề cần lưu ý và cách thức xử lý cho các bước tiếp theo của quy trình.
Hướng dẫn khảo sát thu thập thông tin đơn vị được kiểm toán

Hướng dẫn khảo sát thu thập thông tin đơn vị được kiểm toán

Quy trình kiểm toán được diễn ra rất nhiều bước tiến hành chung quy trình với nhau được hướng dẫn chi tiết trong bài viết Hướng dẫn khảo sát thu thập thông tin đơn vị được kiểm toán dưới đây mời bạn tham khảo.
Thắc mắc chi phí du lịch nhân viên có được tính vào chi phí không

Thắc mắc chi phí du lịch nhân viên có được tính vào chi phí không

Thắc mắc chi phí du lịch nhân viên có được tính vào chi phí không nếu có tính ra sao
Trường hợp doanh nghiệp bị đóng mã số thuế xuất hóa đơn thì sẽ không có giá trị

Trường hợp doanh nghiệp bị đóng mã số thuế xuất hóa đơn thì sẽ không có giá trị

Trường hợp doanh nghiệp bị đóng mã số thuế xuất hóa đơn thì sẽ không có giá trị phải làm như thế nào
Sự khác biệt giữa kiểm tra nội bộ và kiểm toán nội bộ là gì?

Sự khác biệt giữa kiểm tra nội bộ và kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán là một quá trình kiểm tra tất cả các báo cáo tài chính và các báo cáo được sử dụng trong việc xác định vị trí tài chính của công ty trong một cái nhìn thực sự và công bằng.
Bạn có nên theo nghề kiểm toán hay không?

Bạn có nên theo nghề kiểm toán hay không?

Nếu bạn đang xem xét kế toán như một nghề nghiệp, bạn sẽ cần phải suy nghĩ về nơi bạn muốn chuyên. Kiểm toán là một trong các tùy chọn của bạn. Đọc tiếp để tìm hiểu xem đó có phải là vai trò phù hợp với bạn hay không
Tài sản cố định do thành viên góp vốn được tính khấu hao như thế nào ?

Tài sản cố định do thành viên góp vốn được tính khấu hao như thế nào ?

Tài sản cố định do thành viên góp vốn tính khấu hao như thế nào ? các bước tóm tắt Thông tư 96/2015/TT-BTC .
Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo Luật Kiểm toán độc lập

Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo Luật Kiểm toán độc lập

Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo Luật Kiểm toán độc lập - Mức phạt hành chính nếu không tiến hành kiểm toán
Sự khác biệt giữa kế toán chi phí và kế toán tài chính

Sự khác biệt giữa kế toán chi phí và kế toán tài chính

Chi phí kế toán đề cập đến chi nhánh của kế toán mà đề với chi phí phát sinh trong sản xuất các đơn vị của một tổ chức.
Điểm giống nhau và khác nhau giữa kiểm toán và kế toán

Điểm giống nhau và khác nhau giữa kiểm toán và kế toán

Một kiểm toán và một quá trình kế toán chia sẻ sự khác biệt và tương đồng
Vai trò của kiểm toán trong kế toán như thế nào?

Vai trò của kiểm toán trong kế toán như thế nào?

Kiểm toán kế toán đóng một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp đảm bảo tài khoản của công ty là chính xác, hiệu quả nhất
Lợi ích của kiểm toán doanh nghiệp

Lợi ích của kiểm toán doanh nghiệp

Chức năng chính của kiểm toán là kiểm tra tính chính xác
Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Cung cấp sự tự tin trong việc điều hướng cảnh quan rủi ro luôn thay đổi
12
0972.868.960