công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Thuế tiêu thụ đặc biệt là những hàng hóa dịch vụ có tính chất đặc biệt, trong bài viết này hãy tìm hiểu về đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập đặc biệt so với những loại thuế khác

Đặc điểm:

-   Đối tượng tác động của thuế tiêu thụ đặc biệt là những hàng hóa dịch vụ không thật cần thiết cho nhu cầu của con người, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người nhưng không thể cấm hoặc tác động xấu đến môi trường.

-   Thuế tiêu thụ đặc biệt có đối tượng chịu thuế hẹp, thuế suất cao.

-   Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thu một lần (khi có hành vi sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ) trong suốt quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng với điều kiện trong quá trình đó, hàng hóa không thay đổi công năng, tính năng sử dụng, hình dáng thể hiện.

-   Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu.

thuế tiêu thụ đặc biệt

Vai trò:

-   Thuế tiêu thụ đặc biệt góp phần hướng dẫn tiêu dùng.

-   Thuế tiêu thụ đặc biệt góp phần điều tiết thu nhập, góp phần thực hiện công bằng xã hội.

-   Việc đăng ký, kê khai và nộp thuế là cơ sở để nhà nước quản lý, điều tiết nững hàng hóa, dịch vụ nhạy cảm, tác động lớn đến nền kinh tế – xã hội.

-   Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn