công ty dịch vụ kiểm toán mkf

Xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán

Kiểm toán doanh nghiệp là một chức năng độc lập cung cấp quản lý cấp cao với các đánh giá khách quan về tính đầy đủ và hiệu quả của các hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. Những đánh giá này giúp mang lại giá trị cho các cổ đông và nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của các nhà đầu tư. Kiểm toán doanh nghiệp đánh giá các điều khiển, quy trình và hệ thống tại chỗ để đảm bảo:
 
+ Độ tin cậy và tính toàn vẹn của thông tin tài chính và hoạt động  
+ Bảo vệ tài sản   
+ Tuân thủ các chính sách và thủ tục của công ty  
+ Sử dụng hiệu quả chi phí và hiệu quả tài nguyên 
 
xac-dinh-va-danh-gia-rui-ro-kiem-toan
 
Kiểm toán doanh nghiệp, một phần của doanh nghiệp có mục tiêu chung để duy trì các hệ thống quản lý và kiểm soát phù hợp khi công ty phấn đấu xây dựng giá trị cổ đông và mang lại thành công kinh doanh lâu dài.
 
Việc đánh giá rủi ro kiểm toán cần được thực hiện một cách liên tục trong tất cả các bước của quy trình kiểm toán. Tuy nhiên ở bước chuẩn bị kiểm toán chỉ tiến hành đánh giá ở mức độ tổng thể để xác định các vấn đề cần lưu ý và cách thức xử lý cho các bước tiếp theo của quy trình.
 
Trên cơ sở các tài liệu, thông tin thu thập được, kiểm toán viên cần đưa ra các xét đoán sơ bộ về mức độ của rủi ro có sai sót trọng yếu trên cơ sở phân tích các nguyên nhân sau:
 
+ Do ngành nghề và tính chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tạo ra các cơ hội xảy ra gian lận, sai sót;
 
+ Do hệ thống kiểm soát nội bộ yếu (yếu tố quy trình hoặc con người) liên quan đến các hoạt động kinh doanh dễ bị gian lận mà khó phát hiện được;
 
+ Do tập quán văn hóa hay thói quen ứng xử làm sai lệch cách nhìn nhận về gian lận cho rằng chúng chỉ là bình thường hoặc giống như các sai sót không đáng kể;
 
+ Do quy mô, độ lớn của tập đoàn, tổng công ty, số lượng các công ty con, các doanh nghiệp thuộc và trực thuộc.
 
+ Do ý chí chủ quan của lãnh đạo doanh nghiệp nhằm đạt một mục tiêu nào đó do áp lực của hoạt động kinh doanh hoặc dư luận trong doanh nghiệp và của xã hội;
 
 Dựa trên sự phân tích các xét đoán trên, kiểm toán viên cần đưa ra các thủ tục phân tích và thủ tục kiểm toán cần thiết để xem xét về rủi ro kiểm toán; trên cơ sở đó hướng dẫn các biện pháp xử lý trong từng trường hợp cụ thể. Quá trình xem xét này phải được thực hiện phù hợp với mục tiêu, phạm vi và cấp độ của từng cuộc kiểm toán.
 
Chúng tôi tin rằng sự xuất sắc trong quản trị doanh nghiệp sẽ đi đôi với việc cung cấp kết quả kinh doanh. Chúng tôi cố gắng minh bạch trong thực tiễn quản trị và chính sách của chúng tôi trong khi vẫn đáp ứng với các cổ đông của chúng tôi. Chúng tôi coi đây là những thành phần không thể thiếu trong việc định vị công ty cho sự thành công lâu dài.
 
Doanh nghiệp bạn cần kiểm toán hãy liên hệ chúng tôi :
 
CÔNG TY KIỂM TOÁN MKF
 
MINH BẠCH - KHÁCH QUAN
 
TEL: 0972 868 960
 

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn